Politica de confidentialitate

In baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016,  va informam ca vom colecta si prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul incheierii si executarii comenzii/contractului de prestari servicii si vanzare cumparare cu S.C. GODMAN S.R.L. (importator de date).

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta – încheierea si executarea unui contract/comanda (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament), precum si – consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru executarea contractului/comenzii (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament).

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: – nume, prenume, detalii de contact – număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu/resedintă, etc., date antropometrice, imbracamintea, raspunsurile date la chestionarele anonime, angajator.

In sensul celor de mai sus, prelucrarea este necesară : pentru executarea unui contract/comanda sau pentru etapele precontractuale; prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime – reprezentat de interesul comun al societatii si al partenerului contractual/o terta parte; prelucrarea este necesara in scopul interesului legitim de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului/comenzii ; obligatia legala ce revine importatorului de date de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.

În cazul în care acest lucru este permis în mod legal, importatorul de date poate transfera date cu caracter personal către: autoritati publice ; institutii cu competente în realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor importatorului de date, care solicită S.C. Godman S.R.L. să furnizeze informatii, în virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urmă, cu titlu de ex. : Agentia Națională pentru Administrare Fiscală, Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Institutul National de Statistica, Ministerul de Interne, Ministerul Public, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, avocati si instante de judecată, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor importatorului de date sau ale altor entitati sau persoane ;  alti parteneri de afaceri (de ex: parteneri de transport si logistică pentru executarea si prelucrarea Comenzii); alte terte parti la care apeleaza importatorul de date, care nu au rolul de a prelucra datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interactiunile lor cu S.C. Godman S.R.L., cum ar fi societati de asigurare, societati care asigură întretinere tehnică, auditori financiari sau juridici, diverse categorii de consultanti.

Obligaţii ale importatorului de date

Importatorul de date garantează că:

 1. a) va prelucra datele personale numai pe seama clientului, în conformitate cu instrucţiunile primite, cu prezentele conditii si legislatiei specifice; în cazul în care nu poate îndeplini această obligaţie, din orice motiv, va informa de îndată clientul, caz în care acesta are dreptul să suspende transferul şi/sau să înceteze contractul;
 2. b) a implementat măsurile de securitate tehnice şi organizatorice menţionate în legislatia specifica, înainte de a începe prelucrarea datelor transferate;
 3. c) va informa de îndată clientul în legătură cu:
 4. orice solicitare de dezvăluire obligatorie a datelor personale, adresată de o autoritate publică, cu excepţia cazului în care se interzice informarea, cum ar fi în cazul activităţilor de cercetare şi urmărire penală supuse obligaţiei de confidenţialitate;
 5. orice acces accidental sau neautorizat;
 6. orice solicitare primită direct de la persoanele vizate cărora nu li s-a răspuns, cu excepţia cazului în care a fost autorizat în acest sens;
 7. d) va soluţiona de îndată şi în mod corespunzător toate cererile clientului referitoare la prelucrarea datelor personale transferate şi va respecta dispoziţiile date de autoritatea de supraveghere în privinţa prelucrării datelor personale transferate;
 8. e) la cererea clientului, va transmite modul de implementare a legislatiei specifice ;
 9. g) va pune la dispoziţia persoanelor vizate, la cererea acestora, o copie a prezentelor conditii, precum si o descriere a măsurilor de securitate în acele cazuri în care persoanele vizate nu au posibilitatea obţinerii unei copii de la exportatorul de date ;
 10. h) la încetarea prelucrării datelor personale, importatorul de date va returna clientului, conform opţiunii acestuia, toate datele personale transferate şi copiile acestora sau le va distruge, operaţiuni care vor fi certificate clientului. In toate cazurile, importatorul de date va garanta respectarea obligaţiei de confidenţialitate a datelor personale transferate şi faptul că nu va prelucra în continuare aceste date.

Perioadele de retinere

Datele cu caracter personal vor fi sterse, la cererea clientului, de catre importatorul de date, dacă retinerea datelor cu caracter personal nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau dacă nu exista nicio obligatie de păstrare legală (cum ar fi dreptul fiscal) sau stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale, nu obligă la păstrarea în continuare datele.  Estimăm că activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe toata perioada derularii contractului comercial, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor importatorului de date, avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.

Drepturile dumneavoastră

 • Dreptul de a primi informatii despre prelucrarea datelor  si o copie a datelor procesate,
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal si, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informatiilor catre alti operatori referitoare la cererea de stergere
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor (dreptul la restrictionarea procesării,
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat si mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator ,
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru a le opri
 • Dreptul de a retrage oricând un consimtământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimtământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimtământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimtământului, articolul7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul77 GDPR).